Inledning

Wazoku respekterar din integritet och har åtagit oss att skydda dina personuppgifter.

Denna sekretesspolicy berättar om vilka typer av information vi samlar in om dig när du besöker våra webbplatser, använder våra produkter och tjänster (i förekommande fall) eller som vi annars erhåller direkt från dig eller från en tredje part, hur vi använder den informationen och de fall där vi delar din information.  Denna sekretesspolicy kan komma att ändras tidvis, så kontrollera policyn regelbundet.

Vår hemsida, produkter och tjänster är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn.

I denna sekretesspolicy avses med termen “personuppgifter” all information som identifierar dig eller som gör att du kan identifieras i kombination med annan information.

Viktig information och vilka vi är

Kontroller

Denna sekretesspolicy är utfärdad av Wazoku Limited, kallad “Wazoku”, “vi”, “oss” eller “vår” i denna sekretesspolicy. Wazoku Limited är personuppgiftsansvarig och ansvarig för denna webbplats.

Vi har utsett en datasäkerhetschef som ansvarar för att övervaka frågor i samband med denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta datasäkerhetschefen med hjälp av uppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

Fullständigt namn på juridisk enhet:  Wazoku Limited

Datasäkerhetschefens titel: Chief Strategy & Product Officer & Data Protection Officer

E-postadress: rosemarie@wazoku.com

Postadress: Unit M19, St Magnus House, 3 Lower Thames Street, London, EC3R 6H

Telefonnummer: +44 (0)20 8743 5724

Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till Information Commissioner’s Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att hantera ditt klagomål innan du kontaktar ICO, så kontakta gärna oss i första hand.

Ändringar i sekretesspolicyn och din skyldighet att informera oss om ändringar

Denna version uppdaterades senast den 24:e maj 2018.

Det är viktigt att de personuppgifter vi håller om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under tiden för ditt förhållande med oss.

Tredjepartslänkar

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, plugin-program och andra program. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det bli möjligt för tredje parter att samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parters webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Uppgifter vi samlar in om dig

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig och har grupperat dessa enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel.
 • Kontaktuppgifter inkluderar arbetsadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Tekniska uppgifter inkluderar information om hur du använder våra webbplatser, IP-adress (internetprotokoll), din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och -plats, plugintyper för webbläsare och -versioner, operativsystem och -plattform och annan teknik på enheterna du använder för att nå denna webbplats och de länkar du har klickat på.
 • Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord, din jobbtitel, din arbetsgivare, din återkoppling och enkätsvar.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar dina inställningar när du tar emot marknadsföring från oss och dina kommunikationsinställningar.
 • Produkt- och tjänsteuppgifter kan inkludera fler personuppgifter förutom de ovanstående där du har blivit inbjuden att använda våra produkter och tjänster av en av våra kunder och typen av ytterligare personuppgifter som samlas in av oss beror på vilka datafält som aktiverats och kontrolleras av kunden i fråga.
 • Användningsuppgifter inkluderar information om hur du använder vår webbplats, produkter and tjänster.
 • Anställningsuppgifter inkluderar din nuvarande och tidigare anställningserfarenhet, kvalifikationer, färdigheter, intressen och annan information som du lämnat i samband med en ansökan till en arbetsroll inom Wazoku.

Vi samlar också in, använder och delar samlade data såsom statistiska eller demografiska uppgifter för olika ändamål. Samlade data kan härledas från dina personuppgifter, men anses inte utgöra personuppgifter enligt lag eftersom som dessa uppgifter inte, vare sig direkt eller indirekt, avslöjar din identitet. Till exempel kan vi sammanställa din tekniska uppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller ansluter samlade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om straffsrättsliga domar och brott.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, inklusive genom:

direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitets- och kontaktuppgifter personligen, eller annan personlig information, när du använder våra produkter och/eller tjänster eller fyller i blanketter eller korresponderar med oss via post, telefon, e-post, sociala medier eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du anger när du:

 • begär information om våra produkter eller tjänster
 • träffar en av våra anställda
 • deltar i ett evenemang som vi har organiserat
 • fyller i en blankett på vår hemsida och ber oss att kontakta dig
 • prenumererar på våra nyhetsbrev eller andra publikationer
 • begär att få marknadsföring skickad till dig
 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning
 • lämnar in en ansökan för en arbetsroll inom Wazoku
 • gör ett klagomål eller ger oss återkoppling, eller
 • använder våra produkter och tjänster när du har blivit inbjuden att få tillgång till sådana produkter och tjänster av en av våra kunder.

Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning, surfning och surfmönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies och annan liknande teknik. Vi kan också få tekniska uppgifter om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookiepolicy för mer information.

Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan erhålla personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan:

 • Tekniska uppgifter från följande parter:
  • analysleverantörer, samt
  • sökinformationsleverantörer.
 • Identitets-, profil- och kontaktuppgifter från tredje parters dataleverantörer såsom datamäklare eller -sammanställare.
 • Identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor, såsom Companies House.
 • Anställnings-, identitets- och kontaktuppgifter från tredje parters rekryteringsbyråer eller andra tredje parter som annonserar jobb på vår vägnar (såsom LinkedIn).

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter när detta är tillåtet enligt lag. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • När det är nödvändigt för våra (eller tredje parters) legitima intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • När vi måste uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet.

I allmänhet åberopar vi inte samtycke som en juridisk grund för hantering av dina personuppgifter. Du har rätt att välja bort marknadsföring när som helst genom att kontakta oss på GDPR@wazoku.com.

De syften i vilka vi använder dina personuppgifter

Vi har nedan, i tabellformat, redogjort för alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka juridiska grunder som vi utgår ifrån för att göra så. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där så är lämpligt.

Observera att vi kan hantera dina personuppgifter på fler än en laglig grund beroende på det specifika syftet i vilket vi använder dina uppgifter. Vänligen kontakta oss på GDPR@wazoku.com om du vill ha mer information om den specifika juridiska grund vi åberopar för hanteringen av dina personuppgifter, där fler än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

Syfte/aktivitetTyp av uppgifterJuridisk grund för hantering inklusive grund för legitimt intresse
Hantera vår relation med dig och vår verksamhet som kommer att omfatta:(a) Registrering för våra produkter och tjänster

(b) Tillhandahållande av våra produkter och tjänster

(d) Hantering av förfrågningar och klagomål

(d) Meddelande om ändringar i våra villkor eller sekretesspolicy

(e) Fråga om du vill lämna en recension eller delta i en enkät.

(a) Identitet(b) Kontakt

(c) Marknadsföring och kommunikationer

(b) Produkt- och tjänsteuppgifter

(e) Profil

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (att hantera våra kundrelationer och kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster)(b) Nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet

 

Att administrera och skydda vår affärsverksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data)(a) Identitet(b) Kontakt

(c) Teknisk

 

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahållande av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med en omorganisation av verksamheten eller omstrukturering av koncernen)(b) Nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet
Att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi tillhandahåller dig(a) Identitet(b) Kontakt

(c) Marknadsföring och kommunikationer

(d) Teknisk

(e) Användning

Nödvändigt för våra legitima intressen (att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, att utveckla dem, utvidga vår verksamhet och informera vår marknadsföringsstrategi)
Att använda dataanalys för att förbättra vår hemsida, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter(a) Teknisk(b) Användning

 

Nödvändigt för våra legitima intressen (att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, att utveckla vår affärsverksamhet och informera vår marknadsföringsstrategi)
För att du ska kunna delta i en enkät eller prisdragning eller tävling(a) Identitet(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikationer

(a) Uppfylla ett avtal med dig(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (att studera hur kunderna använder våra webbplatser, produkter och tjänster, att utveckla dem och utvidga vår affärsverksamhet)
Att ge förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig(a) Identitet(b) Kontakt

(c) Teknisk

(d) Profil

 

Nödvändigt för våra legitima intressen (att utveckla produkter/tjänster och utvidga vår affärsverksamhet)
För att hantera din ansökan för en arbetsroll inom Wazoku(a) Identitet(b) Kontakt

(c) Anställning

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att beakta din ansökan för en arbetsroll inom Wazoku)(b) Uppfylla ett avtal med dig

(c) Nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet

 

 

Marknadsföring

Vi strävar efter att tillhandahålla dig valmöjligheter om marknadsföring och reklam.

Vi kan använda dina tekniska data för att bilda en syn på vad vi tror att du kanske vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Så här bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig.

Du får marknadsföringskommunikationer från oss om du begärt information från oss, eller köpt varor eller tjänster från oss, eller om du gett oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj, och om du inte valt bort att motta den marknadsföringen i vart och ett av fallen.

Välja bort

Du kan när som helst begära att vi eller tredje parter upphör att skicka marknadsföringskommunikationer genom att följa länken för att välja bort på vilket som helst marknadsföringsmeddelande som skickats till dig, eller genom att när som helst kontakta oss på GDPR@wazoku.com.

Cookies

Vår webbplats använder cookies och liknande teknik för att särskilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör att vi kan förbättra vår webbplats. Vi kan också använda sådan teknik för att visa riktade annonser till dig på tredje parters webbplatser och sociala plattformar baserat på dina inställningar och sannolika intressen.

Du kan ställa in din webbläsare så att den nekar alla eller vissa webbläsarcookies, eller varnar dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller nekar cookies bör du observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, besök https://www.wazoku.com/cookies-policy/

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan:

 • Våra tredje parters tjänsteleverantörer som utför funktioner på våra vägnar i samband med verksamheten i vår affärsorganisation, såsom IT- och systemadministrationstjänster och tredje parter som är värdar för och hanterar våra data, tillhandahåller programmerings- eller tekniskt stöd, eller utför referenskontroller av ansökanden på våra vägnar.
 • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.
 • Våra analytiker från tredje parter som analyserar webbplatstrafik och förstår kundbehov och trender.
 • Tredje parter om vi är skyldiga att göra så enligt lag, eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) uppfylla en statlig eller myndighets begäran (b) uppfylla lagstadgade krav eller processer (c) skydda eller försvara vår juridiska rättigheter eller egendom, våra webbplatser eller kunder.
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår affärsverksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå ihop oss med dem. Om en förändring sker med vår affärsverksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredje parters tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Internationella överföringar

Våra tredje parters tjänsteleverantörer kan vara baserade utanför EES, så hanteringen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES garanterar vi att en liknande grad av skydd tillhandahålls genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

 • Vi kommer endast överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts tillhandahålla Europeiska kommissionen en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. För vidare information, se Europeiska kommissionen: Adekvat skydd av personuppgifter i länder utanför EU.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen och ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För vidare information, se Europeiska kommissionen: Modellkontrakt för överföringen av personuppgifter till länder utanför EU.
 • När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra uppgifter till dem om de ingår i det sekretesskydd som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För vidare information, se Europeiska kommissionen: EU-US Privacy Shield.

Vänligen kontakta oss på GDPR@wazoku.com om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av vid överföring av dina personuppgifter utanför EES

Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktigt förloras, används eller öppnas på otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har en affärsbehov att ha tillgång till dem. De bearbetar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella dataintrång av personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig tillsynsmyndighet om ett intrång där vi har en lagstadgad skyldighet att göra det.

Datalagring

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften i vilka vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella lagstadgade, bokförings- eller rapporteringskrav.

För att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, eventuell risk för skador genom obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften i vilka vi hanterar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt gällande lagstadgade krav.

För mer information om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på GDPR@wazoku.com.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forsknings- eller statistiska ändamål. I sådana fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

Dina juridiska rättigheter

Du har rätt att:

Begära åtkomst till dina personuppgifter (allmänt känt som en “begäran om databasåtkomst”). På det sättet får du en kopia av de personuppgifter vi håller om dig och kan kontrollera att vi lagligt behandlar dem.

Begära en korrigering av de personuppgifter vi håller om dig. Detta gör det möjligt för dig att få eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi håller om dig korrigerade, fastän vi kan behöva verifiera att de nya uppgifterna du ger oss är korrekta.

Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter när du framgångsrikt utövat din rätt att protestera mot behandling (se nedan), i de fall vi kan ha behandlat din information olagligen eller i de fall vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att överensstämma med lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan möta din begäran om radering av specifika juridiska skäl som i så fall kommer att meddelas dig, vid behov, vid tidpunkten för din begäran.

Invända dig mot behandling av dina personuppgifter där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller en tredje parts sådant) och din specifika situation är sådan att du vill göra invändningar mot behandling på den grunden eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter i direkta marknadsföringssyften. I vissa fall kan vi påvisa att vi har övertygande legitima grunder att behandla din information som strider mot dina rättigheter och friheter (förutom när det gäller direktmarknadsföring).

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. På detta sätt kan du begära att vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas noggrannhet, (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem, (c) om du behöver att vi kvarhåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem, för att du behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsanspråk, eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera huruvida vi har övertygande legitima skäl att använda dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. Vi tillhandahåller dig, eller den tredje part du nominerat, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatisk information vars användning av oss du ursprungligen gav samtycke till, eller om vi använde informationen för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke när som helst i de fall där vi är beroende av samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar emellertid inte lagenligheten av eventuell behandling som utförts innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla dig vissa produkter eller tjänster. Vi kommer att råda dig om så är fallet då du återkallar ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, kontakta oss på GDPR@wazoku.com.

Vanligtvis krävs ingen avgift

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din förfrågan är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att möta din förfrågan under sådana omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig så att vi kan bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för en person som inte har rätt att motta dem. Vi kan också kontakta dig för att be om ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för svar

Vi försöker att besvara alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har ställt ett antal förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.